Flyr i panik när bilen kör rakt in i idrottshallen

Skedde under pågående handbollsmatch