Blodbrist hotar inför julen

Nu uppmanas blodgivare att ställa upp inför helgerna