Publicerad:

Ali gav ut en bok på svenska 14 månader efter att han kom till Sverige

Ali Zardadi, 18, kom till Sverige som ensamkommande flykting.
Resan genom Europa var oerhört svår och Ali bearbetade sina känslor genom att skriva.
"Mina texter gör skillnad", säger Ali Zardadi som engagerar sig i ensamkommandes situation.

Publicerad: