Publicerad:

Christy om oron inför Brexit: ”Viktigast att vi inte kraschar ut ur EU"

Christy Willets gård har brukats inom familjen i över 100 år, nu oroar hon sig för vad en brexit utan överenskommelse kan få för konsekvenser

Publicerad: