Publicerad:

Sökandet efter vulkanoffer trappas ned

Kropparna har troligen förts bort av tidsvattnet

Publicerad: