Ärligt talat med Karin Enström (m)

Aftonbladet på plats på Folk och Försvar i Sälen.