"Ewa serverar skämten som vi skrattar åt"

Robert Gustafsson hyllar- och härmar sina kollegor