Publicerad:

Här spottar HVB-vårdaren på flickan

En vårdare på ett HVB-hem fångades på film när han spottade på en intagen 16-åring. Efter händelsen har hemmet gjort en Lex Sarah-anmälan och den 16-åriga flickan har omplacerats.

Publicerad: