Publicerad:

15-åriga dottern ombads lämna spårvagn – på grund av coronaskräck

Teri-Anne Yen Lings dotter ombads kliva av spårvagnen i Göteborg

Publicerad: