Publicerad:

Se kungens berömda tal efter tsunamikatastrofen

”Jag vet något om hur det är att förlora en förälder”

Publicerad: