Publicerad:

Här lever män och kvinnor längst i landet

Medellivslängden brukar användas för att mäta folkhälsan i ett land. Och i så fall mår vi toppen!

Publicerad: