Publicerad:

Robinson: Här grävs hon ner – och begravs i sand

En utmaning i Robinson slutar med att en deltagare grävs ner – och begravs i sand.

Publicerad: