Se Obamas tal igen – svarar på kritiken

Efter världens kritik – slår tillbaka mot NSA-kritiken