Publicerad:

Karin Tegmark Wisell om överdödligheten bland utlandsfödda

Folkhälsomyndighetens avdelningschef Karin Tegmark Wisell om varför det är högre dödlighet bland utlandsfödda i Sverige.

Publicerad: