Publicerad:

Johan Carlson: ”Det är uppenbart en droppsmitta, men kan i vissa situationer påminna om aerosolsmitta”

Världshälsoorganisationen, WHO, medger nu att nya bevis pekar på att coronaviruset sprids luftburet i högre grad än man tidigare föreslagit.
Samtidigt betonar man vikten av att saken måste undersökas närmre.

Publicerad: