Axel fick syrebrist vid födseln

Axel fick återupplivas efter födseln