Fem ton kokain upp i rök

Drogerna är bara en liten del av allt kokain som beslagtas varje år i Panama.