Yohio: Det märkte jag inte ens

Tappade eldflamma – mitt under framförandet