Faller från lina - 500 meter upp i luften

Våghalsen filmar fallet