Först ut att riskera sitt
liv – på livsfarlig höjd

Utan säkerhetslina på 1,7 kilometers höjd – nu sprids klippet som ger dig rysningar