Guvernören utfärdar varning i New York

Väntas komma mer än 30 cm snö