"Det kändes som de inte trodde på sig själva"

Garpenlöv tror att Damkronorna blev tagna av stundens allvar