Twittrande Moderaten som "nästan spyr" av invandring från Syrien

Har fått nästan uteslutande positiva reaktioner från partivänner