Här äter Rickard Olsson upp sitt svar

Rickard Olsson utmanas i sportquiz och äter upp sitt svar