"Klimatförändringar lika farliga som massförstörelsevapen"

John Kerrys skrämmande ord efter vulkanutbrottet