Oacceptabel miss av Arbetsförmedlingen

Hittade inte en enda arbetslös när Josefine Walhberg ville anställa