Bano först att begravas efter terrordådet

Bano Rashid blev 18 år