Så tycker New York-borna om prinsessfödseln

"Visste inte att Sverige är en monarki"