Så tycker New York-borna om födseln

"Det är ju fantastiskt" – så tycker invånarna i New York