"Hellner är väldigt osäker"

Guldhoppet ser ut att missa femmilen