Barack Obamas brev till Norge

"Vi är förkrossade"