Därför floppar "Tillbaka till Bromma"

Aftonbladets filmrecensent om den sågade biofilmen "Tillbaka till Bromma"