Ställer upp i skräcklek från Japan

Hur långt är folk villiga att gå för att få vara med i tv?