"Vi tar det på allvar"

Arbetslöshetssiffror friserades, enligt flera anställda på Arbetsförmedlingen.