”Bilden av det nya fattig-Sverige”

Debatt om hur fattiga har det i Sverige