"En militär invasion"

Spänt läge när Krims folkunion ockuperar flygplats i Ukraina.