Akrobatik på motorcyklar i 70 km/h

"Talang Sverige", TV3 måndagar 20.00