Missar straffen –
då går bollen i mål

Skriker rätt ut efter spektakulära händelsen