"Vi följer det som sker"

ÖB Sverker Göranson om läget i Ukraina