”Omröstningen skulle bryta mot internationell lag”

”Fastän vi gör dessa åtgärder vill jag också fastslå att det finns ett sätt att lösa denna kris, som är bra för både Ryssland och det ukrainska folket”