Top Mobile and Web Performance Problems

Andreas Grabner från Compuware berättar om verktyg för att mäta webbprestanda