Här blir SVT-chefen
ställd efter kritikstormen

Från debatten i 20 minuter