Identifierade – tack vare er tittare

Brottscentralen firar 100 avsnitt. Här är några exempel på fall då ni tittare med hjälp av övervakningsfilmer lyckats identifiera misstänkta brottslingar