Här slukar lavinen skidåkaren

Dramat vid Riksgränsen fångas på film