Varannan dag för Parisbilister

Invånarna i Paris kommer från och med måndag endast att kunna använda sin bil eller motorcykel varannan dag, reglerat efter siffrorna på registreringsskylten. Beslutet är ett försök att minska luftföroreningarna.