Sista meddelandet ett mysterium

Från cockpit kom hälsningen 'all right, good night' i ett avslappnat tonläge från vad som tros ha varit planets andrepilot. Men sista sändningen från planets acars-system kom innan det.