”Europa bör sända starkast möjliga signaler till Ryssland”

EU:s utrikeschef Catherine Ashton betonade att Ukraina och resten av Europa vill ha goda relationer med Ryssland.