Horribel trend sprids bland unga i Sverige

Har 'lårgapet' gått för långt? De faller offer för den rådande trenden