”Ivans plats kommer finnas kvar hos oss”

Alm om sorgen efter Turina