Är det här Nordens
modigaste 8-åring?

Fick äran att öppna det stora evenemanget – efter att ha gått hem i alla stugor